आद्याक्षर सूची (26)

. (1) A (238) B (60) C (145) D (177) E (91) F (110) G (28) H (49) I (277) J (18) K (12) L (86) M (117) N (56) O (69) P (116) Q (10) R (68) S (139) T (212) U (31) V (21) W (66) Y (5) Z (2)

According to item 18 of the Second Schedule read with rule 9 of the Rules of Business, it is necessary to bring Reports of the Public Accounts Committee before the Council of Ministers.

दुसऱ्या अनुसूचीतील बाब क्रमांक १८ व कार्य नियमावलीतील नियम क्रमांक ९ अनुसार लोक लेखा समितीचे अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवणे आवश्यक आहे.

According to the policy adopted by Govt. since the year 1974-75, relief works for providing employment to the agriculturists & agricultural labourers from the scarcity affected areas are undertaken under the E. G. S.

शासनाने १९७४-७५ पासून स्वीकारलेल्या धोरणानुसार टंचाईग्रस्त भागातील शेतकरी व शेतमजूर ह्यांना रोजगार पुरवण्यासाठी दुष्काळनिवारणाची कामे “रोजगार हमी योजने” खाली हाती घेतली जातात.

According to the principles underlying CADA, development of field channels should be done simultaneously along-with the project so that, the moment the irrigation potential becomes available it can be utilised for for agriculture.

लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्या-मागील उद्देश असा की या प्रकल्पाबरोबरच शेतातील कालव्यांचाही विकास झाला पाहिजे म्हणजे पाटबंधाऱ्यांच्या सोयी उपलब्ध होता-क्षणीच त्यांचा शेतीसाठी वापर करता येईल.

Accordingly, the Cabinet is also requested to approve the proposal of the Subordinate Legislation Committee to provide for the payment of these fees in the Act itself.

त्यानुसार, हे शुल्क भरण्याची तरतूद प्रत्यक्ष कायद्यातच करण्यात यावी हा दुय्यम विधि-विधान समितीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मान्य करावा अशी विनंती आहे.

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)