आद्याक्षर सूची (56)

No commitment can be given at this stage as this is a Plan Programme and the size of the provision in each year’s Annual Plan will have to be as determined in the discussion with the Planning Commission.

हा पंचवार्षिक योजनांतर्गत कार्यक्रम असल्यामुळे तसेच प्रत्येक वर्षाच्या “वार्षिक योजने”तील तरतुदीचे प्रमाण हे नियोजन आयोगाबरोबर चर्चा करून ठरवल्याप्रमाणे राहणार असल्यामुळे या घटकेस कोणत्याही गोष्टीची हमी देता येणार नाही.

Necessary proposals for constitution of the Committee are under Government’s consideration.

समितीची रचना कशी करावी यासंबंधीचे आवश्यक ते प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहेत. अथवा समितीची रचना कशी करावी यासंबंधीच्या आवश्यक त्या प्रस्तावावर शासन विचार करीत आहे.

Note containing the recommendations of the Secretaries’ Committee regarding the staffing pattern of the Zilla Parishads for the consideration of the Cabinet Sub-committee for Decentralisation.

जिल्हा परिषदांमधील कर्मचारीवर्गाची जडणघडण कशी असावी याबाबत सचिवांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींवरील टिप्पणी मंत्रिमंडळाच्या विकेंद्रीकरण उपसमितीच्या विचारार्थ सादर.

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)