आद्याक्षर सूची (177)

Due to all these reasons there is a strong case for increasing the economic yardstick for the Minor Irrigation schemes both in State Sector as well as in the local sector for Konkan areas in general.

या सर्व कारणांमुळे सामान्यतः कोकण भागांत सरकारी तसेच स्थानिक क्षेत्रांतील लहान पाटबंधारे योजनांसाठी ठरवलेले आर्थिक प्रमाण वाढवणे अत्यंत समर्थनीय आहे.

Draft Bill should be prepared and brought before Cabinet early and it should be taken up for consideration in the coming Assembly Session on priority.

विधेयकाचा मसुदा तयार करून तो त्वरित मंत्रिमंडळापुढे ठेवावा आणि विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात अग्रक्रम देऊन त्यावर विचारविनिमय करावा.

Due to loss of crops, the agriculturists concerned would not get the produce that they were reasonably expected to get, as resowing would now be required to be done at a very late stage. As such, it is proposed to take up the question of re-scheduling of

ज्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे अशा शेतकऱ्यांना सामान्यतः त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे मिळायला पाहिजे तेवढे पीक मिळणार नाही. तसेच पुन्हा पेरणी करावयाची तर आता तिलाही बराच उशीर झालेला असेल. असे असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी या हंगामात घेतलेल्या सहकारी पीक निधीची वसुली प्रमाणशीरपणे म्हणजे त्यांच्या जमिनीतील पिके प्रत्यक्षात जेवढ्या प्रमाणात वाहून गेली असतील त्या प्रमाणानुसार पुन्हा ठरवण्यात यावी असे सुचवण्यात येत आहे.

Due to scarcity and akin to scarcity conditions prevailing in some of the districts of the State, the Cabinet took a decision to relax the economic yardstick for percolation tanks in Drought Prone Areas where actual scarcity and akin to scarcity condition

राज्याच्या काही जिल्ह्यांत टंचाईची किंवा जवळजवळ टंचाईसारखी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे सध्या ज्या अवर्षणप्रवण भागात प्रत्यक्षात उपरोक्‍त परिस्थिती आहे तेथे पाझर तलावांसाठी असलेले आर्थिक प्रमाण शिथिल-करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)