आद्याक्षर सूची (145)

Committee recommended that the General Administration Department and the Finance Department should re-examine the existing procedure and issue suitable instructions.

सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभाग यांनी सध्या चालू असलेली कार्यपद्धती पुन्हा तपासावी व योग्य त्या सूचना द्याव्यात अशी शिफारस समितीने केली आहे.

Certain temporary organizations like the rationing Department had to be immediately started and, therefore, direct recruitment became inevitable to some extent.

शिधावाटप कार्यलयांसारखी काही हंगामी कार्यालये ताबडतोब सुरू करावयाची होती म्हणून काही प्रमाणात उमेदवारांची सरळ भरती करणे अपरिहार्य झाले.

Considering the above position the Cabinet’s Legislative Priority Committee may please take suitable decision about the bills to which priority should be given in the ensuing session.

मंत्रिमंडळाच्या वैधानिक अग्रक्रम समितीने वरील परिस्थिती लक्षात घेऊन, आगामी अधिवेशनात कोणत्या विधेयकांना अग्रक्रम द्यावा ह्याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा.

Copy of the draft Ordinance prepared in consultation with the L. & J.D. is enclosed for favour of approval of Cabinet.

विधि व न्याय विभागाशी विचारविनिमय करून तयार केलेल्या अध्यादेशाच्या मसुद्याची प्रत मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सोबत जोडली आहे.

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)