आद्याक्षर सूची (66)

within the meaning of

–च्या अर्थाअन्वये, –च्या अर्थकक्षेत, –च्या अर्थांतर्गत, –च्या अर्थानुसार, यात अभिप्रेत असल्याप्रमाणे

While, therefore, it is not necessary for this Government to follow the Central Government rules governing the service conditions in all respects, we have been trying to follow them with a view to securing maximum uniformity between the conditions of serv

राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या सेवा-शर्तीविषयक नियमांचे सर्वच बाबतीत पालन करणे आवश्यक नसले तरीही राज्य शासनाच्या व भारत सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा-शर्तीमध्ये जास्तीत जास्त एकरूपता आणता यावी यासाठी आम्ही त्या नियमांचे पालन करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.

We feel that this is very good project and the State Government should try its best to get it located in Maharashtra.

हा एक अत्यंत चांगला प्रकल्प आहे आणि तो महाराष्ट्रात स्थापन करण्याकरता राज्य शासनाने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी, असे आम्हाला वाटते.

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)