आद्याक्षर सूची (196)

impression

n. १ (as, an act or process of printing) मुद्रण (न.) २ (the amount of pressure with which an inked printing surface desposits its ink on the paper) छाप (पु.), अंकन (न.) (usually in pl.) 3 (as, all the copies of a book or a publication printed in one continuous operation) मुद्रित प्रती (स्त्री.अ.व.), सुट्या प्रती (स्त्री.अ.व.) ४ (one instance of the meeting of a printing and material being printed) प्रत मुद्रण (न.), मुद्रण प्रत (न.) ५ (as, pressure) दाब (पु.) (छपाईचा) ६ मुद्रण दर्जा (पु.) ७ Pub. Rel. प्रभाव (पु.)

interface

n. १ Pub. Rel. सहयोग (पु.) (दोन संस्था, व्यक्ती किंवा शक्ती यांच्यातील सहयोग) २ Comp. Sci. आंतरसंवादी (पु.) (संगणकाचा किंवा साधनाचा एक भाग दुसऱ्या भागांशी ज्याद्वारे संवाद साधू शकतो असे साधन)

imprinting

n. (of traces) Mass Comm. विचार-स्त्रोत शोध (पु.) ((मेंदुतील ज्ञानाचे किंवा अनुभवाचे स्त्रोत किंवा आधार निर्धारित करण्याची एक प्रक्रिया. हे स्त्रोत मेंदूचे जीव-रासायनिक आधार आहेत.)

impulse goods

(a type of convenience goods typically inexpensive) उस्फूर्त क्रयवस्तू (स्त्री.अ.व.) (रोजच्या व्यवहारात लागणाऱ्या अल्प मूल्याच्या मालाचा एक प्रकार. असा माल आधी न ठरवता खरेदी करण्यात येतो.)

input

n. १ निविष्टि (स्त्री.) २ अंतर्वेशन वृत्त (न.) ३ Comp. Sci. निविष्टि (स्त्री.), निवेशन (न.), संगणकाच्या संचयकोषात इतर मार्गांनी (उदा. टंकलेखनयंत्र. इ.) मिळालेली आधारसामग्री किंवा मजकूर साठवणे), भरणसामग्री (स्त्री.) ४ Agric. गुंतवणूक (स्त्री.) (सर्व संबधित घटकांची)

IMS

Comp. Sci. (abbr. of information management system) माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (वृत्तपत्रामध्ये छापण्यात येणारी चित्रे, मथळे, मजकूर, शब्दचित्रे, शीर्षके, कलाकाम, चित्रमालिका, रेखाचित्रे यासारख्या सर्व घटकांचा आणि वृत्तपत्राच्या निर्मितीच्या संनियंत्रणासाठीच्या सर्व उत्पादन नियंत्रण माहितीचा अंतर्भाव असलेला संगणक परिचालित आधार)

ideographic writing

Mass Comm. प्रतीक लेखन (विवक्षित कल्पना स्पष्ट करण्यासाठी साधी रेखाटने किंवा शैलीदार चिह्ने यांचा वापर. उदा. अमावस्या व पौर्णिमा दर्शविण्यासाठी दिनदर्शिकेवर अनुक्रमे काळ्या ठिपक्याचे व पोकळ वर्तुळाचे चिह्ने करणे.)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)