imprinting

n. (of traces) Mass Comm. विचार-स्त्रोत शोध (पु.) ((मेंदुतील ज्ञानाचे किंवा अनुभवाचे स्त्रोत किंवा आधार निर्धारित करण्याची एक प्रक्रिया. हे स्त्रोत मेंदूचे जीव-रासायनिक आधार आहेत.)