ideographic writing

Mass Comm. प्रतीक लेखन (विवक्षित कल्पना स्पष्ट करण्यासाठी साधी रेखाटने किंवा शैलीदार चिह्ने यांचा वापर. उदा. अमावस्या व पौर्णिमा दर्शविण्यासाठी दिनदर्शिकेवर अनुक्रमे काळ्या ठिपक्याचे व पोकळ वर्तुळाचे चिह्ने करणे.)