Collectors are keeping a close watch over the situation.

या परिस्थितीकडे जिल्हाधिकारी बारकाईने लक्ष देत आहेत.