आद्याक्षर सूची (639)

standard advertising unit system

(SAU) प्रमाण जाहिरात एकक पद्धति (वृत्तपत्र उद्योगातील प्रमाण जाहिरातींची एक पद्धती. यात प्रमाण आकाराच्या वृत्तपत्रामध्ये बसू शकतील अशा २५ प्रमाण आकारांच्या जाहिरातींचा वापर करण्यात आलेला असतो.)

space-band

n. Print. अंतर पट्टी (स्त्री.), सूट पट्टी (स्त्री.), पाचरपट्टी (स्त्री.) (लायनो पंक्तिजुळणीमध्ये दोन शब्दातील अंतर वाढवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी वापरण्यात येणारी सूटपट्टी) (यंत्रगत), आंतर-योजक (पु.) (जुळणी केल्यानंतर जागा कमी अधिक करणारे साधन)

slip

n. १ आवृत्ति (स्त्री.) (त्या त्या विशिष्ट विभागातील बातम्यांना प्राधान्य देणारी आवृत्ती) २ Sports : Cricket स्लिप (स्त्री.) (क्रिकेटच्या खेळातील क्षेत्ररक्षणाचे स्थान)

standard industrial classification (SIC) system

प्रमाण औद्योगिक वर्गीकरण पद्धति (यात व्यवसायसंस्थाचे २० मुख्य गट पाडलेले असतात प्रत्येक गटाचे १५० विभाग असतात. बाजाराची रचना निश्चित करतेवेळी याचा उपयोग होतो.)

stick

n. १ Print. यष्टी (स्त्री.), जुळणीपट्टी (स्त्री.) (खिळे जुळवण्याची जुळाऱ्याच्या हातातील पट्टी), मूठ (स्त्री.), जुळणीमूठ (स्त्री.) २ वीतभर वृत्त (न.), टिचभर वृत्त (न.)

signature

n. (sig.) (also log) १ Advt. जाहिरातदाराचे नाव (न.) २ Advt., Pub. Rel. नामशैली (स्त्री.) (लेखनसामग्री जाहिरात व इतर मुद्रित साहित्य यावरील त्या कंपनीच्या नावाचे परिचय चिन्ह) ३ Print. चिन्हक (न.)

share

n. Mass Comm. हिस्सा (पु.) (विशिष्ट वेळेमध्ये चित्रवाणीचे विशिष्ट केंद्र किंवा विशिष्ट वृत्तपत्र किती घरांमध्ये लावले किंवा वाचले जाते याची टक्केवारी देणाऱ्या मूल्यांकन सेवेद्वारे पुरवण्यात येणारी आकडेवारी)

staging

n. अनिष्ट दिग्दर्शन (न.) (एखाद्या व्यक्तीचे ध्वनिमुद्रण किंवा दृक्‌चित्रण करतेवेळी तिला विशिष्ट प्रकारे वागावयास सांगण्याची व्यवसायरीतीला सोडून असलेली प्रथा)

stripper

n. Comp. Sci. अपसारक (पु.) (प्रतिरूप मुद्रणाच्या पट्ट निर्मितीसाठी छायाचित्राच्या व्यस्तचित्राचे एकत्रित चित्रात रूपांतर करणारे मुद्रण यंत्र)

screen

n. १ Photog. पट (पु.), पडदा (पु.) २ Print. बिंदुपट (पु.) (छायाचित्रासारख्या चित्राचा ठसा करण्यासाठी वापरले जाणारे साधन. ठशातील इंचगणिक टिंबे उदा. ६० स्क्रीन, ८० स्क्रीन, इ. एका चौरस इंचात समाविष्ट होणारी टिंबे) ३ Sports : Football, Hockey, Basketball, etc. पडदा (पु.), जाळी (स्त्री.) v.t. (as, obstruction) आड येणे

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)