आद्याक्षर सूची (284)

release

n. (a signed statement by a person giving authorisation to use a quote or photograph involving him or her) अनुज्ञा (स्त्री.), परवानगी (स्त्री.), अनुमती पत्र (न.), प्रकाशन (न.) v.t. प्रकाशनासाठी देणे, (पुस्तकाच्या संदर्भात) प्रकाशित करणे

roll-fed preprint

पूर्वमुद्रित गुंडाळी (वर्तमानपत्रातून सुटे वितरित करण्यासाठी जाहिरातदारांनी वर्तमानपत्रांकडे पाठवलेले, एका बाजूने रंगीत मुद्रण केलेले जाहिरातीचे पान)

rush

n. (use. in pl.) १ तात्काळ पाहणी (स्त्री.) २ Broad. असंस्कारित समचित्र (न.) (दिग्दर्शक किंवा निर्माता यांना पाहण्यासाठी चित्रीकरणानंतर लगेच प्रक्रिया केलेले चलचित्रपट प्रसंगाचे आगाऊ समचित्र)

ring

v.t. वर्तुळ करणे, वलयांकित करणे (दुरुस्तीच्या अपेक्षेने मजकुरावर वर्तुळ करणे.) n. १ वर्तुळ (न.), गोल (पु.) २ Sports : Basketball कडे (न.), कडी (स्त्री) Boxing, Wrestling, etc. रिंगण (न.)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)