Susceptible

विवश, वेदनक्षम, ग्रहणकक्षम, (भावना, दु:ख किंवा रोग इत्यादींच्या) चटकन आहारी जाणारा, नाजूक प्रकृतीचा