Superfluousness

१ अधिकाई (स्त्री.) २ अनावश्यकता (स्त्री.) ३ निरर्थकता (स्त्री.), वैय्यर्थ्य (न.)