Sour

१ आंबट २ (bad tempered) कुरठा, तुसडा ३ आंबट चेहर्‍याचा, खट्टू, हिरमुसलेला