Solicitude

१ कळकळ (स्त्री.), आस्था (स्त्री.) २ चिंता (स्त्री.) ३ उक्‍तंठा (स्त्री.)