So

१ अतः, अतएव, म्हणून, यासाठी २ असे;, याप्रमाणे, तसे, त्याप्रमाणे, प्रमाणे, हे, याप्रकारे, इतका