Sharpen

१ (to give keen edge to) धार लावणे २ टोक काढणे ३ (भूक) अधिक प्रदीप्‍त करणे ४ (दु:ख) तीव्र करणे ५ तीक्ष्ण करणे, तीक्ष्ण होणे