Nurse

१ परिचारिका (स्त्री.) २ दाई (स्त्री.), v.t.& i. १ शुश्रूषा करणे २ (to suckle) अंगावर पाजणे, जोपासणे