Judgement

१ Law न्यायनिर्णय (पु.) २ अभिप्राय (पु.) ३ निर्णयशक्‍ती (स्त्री.)