function

१ कार्य (न.), कर्तव्य (न.) २ समारंभ (पु.) ३ कार्यशक्‍ती (स्त्री.) ४ Math.फल (न.), v.i.कार्य चालू असणे, कार्य करणे