आद्याक्षर सूची (124)

optical printer

Broad. Journ., Comp. Sci. प्रकाशीय मुद्रक (एका चित्रपट्टीवर छायाचित्रित करण्यात आलेली प्रतिमा दुसऱ्या चित्रपट्टीवर छायाचित्रित करण्यासाठी वापरण्यात येणारे एक साधन)

output

n. १ Comp. Sci. निष्पत्ति (स्त्री.), निष्कर्ष (पु.), संगणक निष्पत्ति (स्त्री.), निष्पादन (न.), संगणक फल (न.) (संगणक प्रणालीतून मुद्रिताच्या जुळणी केलेल्या किंवा कागदी फितीच्या स्वरूपात बाहेर पडणारी आधारसामग्री) २ Agric. उत्पादन (न.), उद्विष्टि (स्त्री.), पैदास (स्त्री.)

off-side

n. Sports : Hockey, Football, etc. १ अतिक्रमण (न.), बादबाजू (स्त्री.), ऑफसाईड (स्त्री.), वर्जित क्षेत्र (न.) (हॉकी आणि फुटबॉल या खेळात गोलरेखा आणि चेंडू यामध्ये प्रतिस्पर्धी गटाचे कमी खळाडू असताना प्रतिस्पर्ध्यांच्या क्षेत्रात प्रवेश करणे.) २ Cricket ऑफ बाजू, उजवी बाजू (फलंदाजाची)

open end

Broad. Journ. मोकळा वेळ (ध्वनिक्षेपण केंद्राद्वारे ध्वनिक्षेपणाच्या शेवटी किंवा सुरुवातीस ज्या जादा माहितीची भर घालण्यासाठी मोकळा वेळ ठेवलेला असतो अशी ध्वनिक्षेपण वृत्तसामग्री)

open house

Pub. Rel. मुक्त गृह, खुले घर (कंपनीचे कामकाज कसे चालते हे दाखविण्यासाठी कंपनी आपले कर्मचारी, विक्रेते, पुरवठाकार, इत्यादींना भेटीचे आमंत्रण देते तो प्रसंग)

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)