Maharashtra Film, Stage and Cultural Development Corporation, Ltd.

महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, मर्यादित