कोणत्याही विधीत किंवा नियमात अन्यथा उपबंधित केले असेल त्याव्यतिरिक्त

Save as otherwise provided in any law or rule