या कार्यालयाच्या माहितीसाठी हा मुद्दा अधिक स्पष्ट करावा

This office may kindly be enlightened on the point