स्थानिक किंवा नियंत्रक प्राधिकारी यांच्या हाती असलेल्या जागांसाठी केलेले अर्ज

Applications for situations in the gift of local or controlling authorities