point binomial distribution cf. Bernoulli distribution

बर्नूली वितरण [वास्तविक हे द्विपद वितरणच आहे. यात बिंदू हा शब्द वितरण पृथक असल्याचे दाखवितो.]