interpenetrating samples cf. network of samples

परस्परवेधी नमुनासंच [जेव्हा दिलेल्या समष्टीमधून दोन किंवा अधिक नमुने एकाच पद्धतीने निवडले जातात तेव्हा त्यांना परस्परवेधी नमुने म्हणतात. मग हे नमुने स्वतंत्रपणे निवडलेले असोत किंवा नसोत.]