gross national product

(abbr. GNP) स्थूल राष्ट्रीय उत्पादित वस्तु मूल्य (स्थूराउ) [विशिष्ट कालावधीत देशात उत्पादन केलेला माल व सेवा यांचे एकूण मूल्य]