When the qualifying service is less than the prescribed minimum

अर्हकारी सेवा ही विहित किमान मर्यादेहून कमी असेल तेव्हा