Hereinafter referred to as ‘Governor’, which expression shall, unless the context dose not admit include his succession and assignees

यापुढे ‘राज्यपाल’ असा निर्देश असून या संज्ञेत संदर्भ विरोधी नसेल तर त्याचे उत्तराधिकारी आणि अभिहस्तांकिती यांचा समावेश होईल