Allocated Government servant should be deemed to be belonging to an all-State cadre

विभागणीप्राप्त सरकारी कर्मचारी संपूर्ण राज्य संवर्गातील आहे असे मानण्यात यावे