Fomes noxius (brown root disease of jack-fruit cinchona tea coffee para rubber)

फॉमीज नॉक्सियस (फणस सिंकोना चहा कॉफी पॅरा रबर यांच्या मुळांचा तपकिरी रोग)