To overcome this difficulty it has been proposed to approach the Cabinet for guaranteeing these loans before receipt of intimation from the L. I. C.

ही अडचण निवारण्यासाठी, आयुर्विमा महामंडळाकडून सूचना येण्यापूर्वीच या कर्जाबाबत हमी देण्याची व्यवस्था करावी अशी मंत्रिमंडळाला विनंती करण्याचे ठरवले आहे.