The suggestions made by the Lok Ayukta were examined in the G. A. D. in consultation with the L.&J. D. in the light of the comments of the Governor.

लोकायुक्तांनी केलेल्या सूचना, सामान्य प्रशासन विभागाने, विधि व न्याय विभागाशी विचारविमर्श करून व राज्यपालांची टीकाटिप्पणी लक्षात घेऊन तपासल्या आहेत.