The main emphasis during the Five Year Plans has been to ensure all round development of agricultural economy and to raise the standard of living of the rural people.

पंचवार्षिक योजनामध्ये कृषि अर्थव्यवस्थेच्या सर्वांगीण विकासावर आणि ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावण्यावर मुख्यतः भर देण्यात आलेला आहे.