The High Court of Judicature at Bombay has upheld the constitutional validity of the .................. Act.

मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने अधिनियम .................. विधानास धरून असल्याचे मान्य केले आहे.