The Finance Department has observed that the funds which are indicated for the scheme will have to be found within the plan ceiling of the Industries and Mining Sectors.

उद्योग व खाणकाम या क्षेत्रांसाठी पंचवार्षिक योजनेत जी खर्चाची मर्यादा घालून दिली त्यातून या योजनेसाठी लागणारा खर्च भागवावा असे मत वित्त विभागाने व्यक्त केले आहे.