The Chairman of the Maharashtra Public Service Commission in his latest letter to the Chief Secretary has strongly protested against the continuance of non-Public Service Commission candidates in Government service and stated that this point would be comm

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांनी मुख्य सचिवांना नुकतेच एक पत्र लिहून त्यात लोकसेवा आयोगाने न निवडलेले उमेदवार शासकीय सेवेत चालू ठेवण्याबद्दल आपली तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे आणि आयोगाच्या वार्षिक अहवालात या मुद्यावर टीकाटिप्पणी केली जाईल असे म्हटले आहे.