The bill seeks to provide for the security of employment of agricultural workers through a scheme of preferences for employment of workers who had worked on the same land during the previous season, etc.

शेतमजुरांनी आधीच्या हंगामात ज्या जमिनीवर काम केले असेल त्याच जमिनीवर त्यांना अग्रक्रम योजनेनुसार सुरक्षित रोजगार मिळावा हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.