save as otherwise provided

अन्यखा उपबंधित केले असेल त्याव्यतिरिक्त एरव्ही, अन्यथा तरतूद केली असेल तेवढे सोडून इतर बाबतीत/इतर प्रसंगी