Minister (Finance) has had an opportunity of considering the proposal.

वित्त मंत्र्यांना या प्रस्तावावर विचार करण्याची संधी होती.