limited on (event etc.)

(घटना इ. घडेपर्यंतच्या काळापुरते) मर्यादित