keep pending

प्रलंबित ठेवणे, अनिर्णीत ठेवणे, थांबवून ठेवणे