in the exercise or purported exercise of

-चा वापर करून किंवा तसा वापर करण्याचे अभिप्रेत असताना