In spite of these steps, as a result of the scarcity conditions in the last few years considerable effort is still needed to increase the tempo of agricultural development and make farming financially stable.

अशी उपाययोजना करूनसुद्धा, गेल्या काही वर्षातील टंचाईच्या परिस्थितीमुळे, कृषि विकासाची गती वाढावी व शेतीच्या व्यवसायाला आर्थिकदृष्ट्या स्थैर्य प्राप्त व्हावे यासाठी अजूनही खूप प्रयत्न करणे जरूर आहे.