In addition to

-शिवाय आणखी, -च्या भरीला, -च्या जोडीला, -व्यतिरिक्त