If the present situation continues, scarcity conditions are likely to be developed.

सध्याची परिस्थिती अशीच चालू राहिली तर टंचाईची स्थिती उद्‍भवण्याची शक्यता आहे.