I suggest, therefore, that a Cabinet decision on policy be secured on this case.

म्हणून, मी असे सुचवतो की, या प्रकरणाबाबत मंत्रिमंडळाचा धोरणविषयक निर्णय घेण्यात यावा.