His observations on the proposal are reproduced below :-

त्यांचे या प्रस्तावावरील अभिप्राय खाली उद्‍धृत केले आहेत :-