Judicial Officers Protection (Extension to Hydrabad and Saurashtra Areas of Bombay State) Act 1958

न्यायदानविषयक अधिकारी संरक्षण (मुंबई राज्याच्या हैदराबाद आणि सौराष्ट्र प्रदेशांना लागू करण्याबाबत) अधिनियम, १९५८ (१९५८ चा ७८) (१८ नोव्हेंबर, २००६ पर्यंत सुधारित)